Το SmartProduct έργο στην 12η Επιστημονική Διημερίδα του ΙΤΕ

Ο Δρ Αλέξανδρος Φραγκιαδάκης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, παρουσίασε τις γενικές αρχές του έργου Smart Product στην 12η Επιστημονική Διημερίδα του ΙΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2019 στην Πάτρα.

Τεχνική Συνάντηση, Δεκέμβρης 14, Αθήνα

Οι συνεργάτες του SmartProduct συναντήθηκαν και συζήτησαν διοικητικές, επιχειρησιακές και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο ρόλος των τελικών χρηστών προσδιορίστηκε καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των χρήσιμων συστάσεών τους .