Αρχική

Το SmartProduct είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων Αγροδιατροφής και πιστοποίηση της αυθεντικότητας, ασφάλειας και προέλευσής τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things, IoT).

Φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο