Το Smart Product και η χρήση του FIWARE παρουσιάστηκαν στο Εργαστήριο EIP-AGRI με θέμα «Δεδομένα αγρού για καλύτερες επιδόσεις»

Στο σεμινάριο της πλατφόρμας καινοτομίας του Γενικού Τμήματος της Γεωργίας (DG AGRI) της ΕΕ, η Future Intelligence παρουσίασε τη χρήση των προτύπων FIWARE και GS1 για την παροχή πληροφοριών ιχνηλασιμότητας του αγροκτήματος στα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων. Τα δεδομένα του Orion Context Broker που προέρχονται από το πεδίο σε συνδυασμό με τις πρακτικές των παραγωγών ενσωματώνουν δεδομένα κατά τη φάση μεταφοράς του προϊόντος που μοντελοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών του ΙΤΕ για να προσφέρουν ιχνηλασιμότητα στους καταναλωτές. Το βίντεο της παρουσίασης μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο της εκδήλωσης μετά το πέρας αυτής, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-farm-data-better-farm  .