Το Smart Product στο διεθνές συνέδριο RFID & Wireless IoT tomorrow 2019

Το συνέδριο RFID & Wireless IoT tomorrow 2019 πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Οκτωβρίου 2019 στην πόλη Dartmstadt της Γερμανίας. Τεχνολογίες αιχμής, άμεσα σχετιζόμενες με το έργο Smart Product, όπως IoT, RFID και NFC, παρουσιάστηκαν. O Δρ Αλέξανδρος Φραγκιαδάκης από το ΙΤΕ παρακολούθησε τις σχετικές συνεδρίες.

Το SmartProduct έργο στην 12η Επιστημονική Διημερίδα του ΙΤΕ

Ο Δρ Αλέξανδρος Φραγκιαδάκης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, παρουσίασε τις γενικές αρχές του έργου Smart Product στην 12η Επιστημονική Διημερίδα του ΙΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2019 στην Πάτρα.

SmartProduct δημοσίευση στο ERCIM news, Οκτώβριος 2019

Η ιδέα και αρχιτεκτονική του SmartProduct ερευνητικού έργου φιλοξενήθηκε στις σελίδες του περιοδικού του European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM news). Μάλιστα, το συγκεκριμένο περιεχόμενο εντάχθηκε στην Ειδική Έκδοση του περιοδικού για Smart Things Everywhere. Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ (αγγλικά) ενώ μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας στην ειδική φόρμα αυτού του ιστότοπου.

Τεχνική Συνάντηση, Δεκέμβρης 14, Αθήνα

Οι συνεργάτες του SmartProduct συναντήθηκαν και συζήτησαν διοικητικές, επιχειρησιακές και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο ρόλος των τελικών χρηστών προσδιορίστηκε καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των χρήσιμων συστάσεών τους .