Το Smart Product στο διεθνές συνέδριο RFID & Wireless IoT tomorrow 2019

Το συνέδριο RFID & Wireless IoT tomorrow 2019 πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Οκτωβρίου 2019 στην πόλη Dartmstadt της Γερμανίας. Τεχνολογίες αιχμής, άμεσα σχετιζόμενες με το έργο Smart Product, όπως IoT, RFID και NFC, παρουσιάστηκαν. O Δρ Αλέξανδρος Φραγκιαδάκης από το ΙΤΕ παρακολούθησε τις σχετικές συνεδρίες.

ΚατηγορίεςNews