Εταίροι

Future Intelligence

Η Future Intelligence (FINT), συντονιστής του SmartProduct, είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών που προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών με ασύρματα μέσα και εφαρμογές για την Έξυπνη Πόλη κα την Έξυπνη και Συνεργατική Γεωργία μεταξύ άλλων.

Δραστηριοποιείται στους τομείς των επικοινωνιών έχοντας ως πυλώνες δράσης την κατασκευή ενσωματωμένων συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών και την επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα προσφέρει:

  • λύσεις ασύρματης διαχείρισης αισθητήρων και συσκευών ελέγχου για βιομηχανικές και ήμι-βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • λύσεις πιστοποίησης προϊόντων με έξυπνες ετικέτες
  • λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης με τη χρήση 4ης γενιάς ασύρματων δικτύων με βασική εφαρμογή τον απομακρυσμένο έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων
  • υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προς τρίτες εταιρείες

Δραστηριοποιείται σε ερευνητικό επίπεδο στους τομείς των δικτύων 5ης γενιάς, μελλοντικού Ιnternet, δικτύων αισθητήρων, συστημάτων νέφους και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης τόσο σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΠΑ 2007-2013) όσο και σε ευρωπαϊκό (FP7, H2020), συμμετέχοντας σε διάφορα έργα όπως MED (FUTUREMED), Interreg (RAIL4SEE), FP7 (QUHOMA, DARIUS, FUSEPOOL), Η2020 (INCOVER), ΕΣΠΑ 2007-2013 (NANOTHER, SPIN-OFF) κ.α.


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας- Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας με καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα επτά ινστιτούτα του ΙΤΕ, έχει σχετικά μεγάλη ιστορία και αναγνωρισμένη παράδοση, από την ίδρυσή του το 1983, στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, στην παροχή υπηρεσιών με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα και διεθνώς, στους τομείς των ΤΠΕ. Το ΙΤΕ θα συμμετάσχει στο έργο με το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΙΤΕ_ΕΤΔ) που ασχολείται ενεργά με έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, ασφάλειας, ασύρματων αρχιτεκτονικών multi-hop και ad hoc, Internet of Things, Fog Computing και SDN.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα όπως ΤΠΕ: EU-MESH, HYDROBIONETS, RERUM, MC-IAPP: MESH-WISE, SOrBet, IST: M3I, SCAMPI, COST Action 290, ACTS: CASHMAN, MISA, REFORM, MONTAGE, ITHACI , CIPS: REDComm, RE