Το SmartProduct στο Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου

Τον Απρίλιο του 2021 διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου στα πλαίσια των επιμορφωτικών τους σεμιναρίων μια εκδήλωση για Εφαρμογή Τεχνολογιών Αιχμής ως Έξυπνες Γεωργικές Πρακτικές του Σύγχρονου Αγροκτήματος. Εκεί, εκτός από άλλες εφαρμογές και έργα Έξυπνης Γεωργίας παρουσιάστηκε και το SmartProduct σε μια train the trainers εκδήλωση που παρευρέθηκαν πάνω από 120 άτομα σχετικά του αγροδιατροφικού τομέα.