Τεχνική Συνάντηση, Δεκέμβρης 14, Αθήνα

Οι συνεργάτες του SmartProduct συναντήθηκαν και συζήτησαν διοικητικές, επιχειρησιακές και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο ρόλος των τελικών χρηστών προσδιορίστηκε καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση των χρήσιμων συστάσεών τους .