Σχετικά με εμάς

Σχετικα

Το SmartProduct θα υλοποιήσει τεχνολογίες

 • του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας μία ευέλικτη και ασφαλή πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας
 • τελευταίας τεχνολογίας έξυπνες ετικέτες και αισθητήρες,
 • έξυπνους δρομολογητές- πύλες, ασύρματους κόμβους και υπηρεσίες νέφους.

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης των οντοτήτων της πλατφόρμας σχεδιάζονται για μέγιστη ασφάλεια, ιδιωτικότητα, ενεργειακή απόδοση και δια-λειτουργικότητα . Επίσης, θα σχεδιαστούν οι κατάλληλες διεπαφές χρήστη για την χρησιμοποίησή της από τους χρήστες.

Προκλήσεις

 1. έλλειψη παρακολούθησης πέρα από το λιανικό εμπόριο,
 2. έλλειψη διαφάνειας,
 3. μη ύπαρξη απ’ άκρη σε άκρη ολοκληρωμένου συστήματος,
 4. έλλειψη χρηστικότητας, ευελιξίας και αμεσότητας, και
 5. κατακερματισμό τεχνολογιών πληροφορικής και έλλειψη δια-λειτουργικότητας.

Οφέλη

 • Μείωση απωλειών (φύρας) και ελαττωματικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της πολύπλοκης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Μειώση πολυπλοκότητας και λαθών κατά τη χειροκίνητη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων παράδοσης-παραλαβής προϊόντων
 • Έγκαιρη ενημέρωση των σχετικών μερών σε περιπτώσεις έκτακτων αλλαγών και αναγκών
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των παικτών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Αυξημένη πίστη στο προϊόν και στη διαδιασία μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και παραμονής στο ράφι από την πλευρά των καταναλωτών
 • Ασφάλεια τροφίμων, νέες υπηρεσίες της εμπειρίας των καταναλωτών και τόνωση της διακλαδικής δραστηριότητας της Αγροδιατροφής