Στόχοι και εργαλεία

Στόχος είναι η από άκρη σε άκρη ιχνηλασιμότητα Αγροδιατροφικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Το SmartProduct θα χρησιμοποιήσει πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική τεσσάρων σημείων:

  1. επίπεδο συσκευών: αισθητήρες, ετικέτες, scanners κτλ
  2. απόκτηση δεδομένων: σε αυτό το σημείο τα αντικείμενα πεδίου μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε συνδεδεμένες συσκευές-κόμβους αποτυπώνοντας την ψηφιακή αναπαράστασή τους
  3. ενδιάμεση ΙοΤ πλατφόρμα: δημιουργία, συγκέντρωση και δρομολόγηση δεδομένων του τοπικού ασύρματου δικτύου και από εκεί στο «Υπολογιστικό Νέφος»
  4. δημιουργία πολλαπλών διεπαφών χρηστών: φιλική, δυναμική και διαθέσιμη μέσω Ίντερνετ παρουσίαση των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών